Home » Blog » Columns voor de NOMMER

Category - Columns voor de NOMMER

DE NOM (Noorderlijke Ontwikkelings Maatschappij) investeert (risicodragend) kapitaal. Elk soort innovatie onderneming kan door de NOM worden ondersteund, en de NOM adviseert over passende financiering.