Voor welk probleem is De Correspondent een oplossing?

Vandaag, op de derde dag van de wervingscampagne, staat de teller bij het nieuwe journalistieke initiatief De Correspondent al op 10.405 ‘leden’: 72% van het benodigde aantal om van start te kunnen gaan. Volgens de crowdfunding-vuistregel die zegt dat je in de eerste week van je campagne 80% van je doel moet halen, ziet het er naar uit dat we vandaag of morgen een nieuw online magazine rijker zijn.

Dat is best opmerkelijk. Want op het eerste gezicht is De Correspondent op geen enkele manier vernieuwend. Ga maar na:

  •  Geen nieuw geluid. Alle scribenten hebben al een podium. Het is bepaald niet zo dat je, als je De Correspondent niet leest, nooit zult weten wat de mening van Femke Halsema of Alexander Klöpping is.
  • Geen nieuwe speler. De banden van De Correspondent met opinietijdschrift De Groene Amsterdammer zijn zo hecht dat je het initiatief ook De Groene 2.0 zou kunnen noemen.
  • Geen nieuw verdienmodel. Het grote probleem bij de gedrukte media is de hard teruglopende advertentie-inkomsten. In plaats van nieuwe geldbronnen aan te boren doet De Correspondent een vlucht naar voren: dan maar helemaal geen advertenties.

Toch trekken 15.000 mensen de portemonnee. Zij zien De Correspondent als waardevol. En de markt heeft altijd gelijk, leer je als econoom.

Dus vandaar mijn vraag. Waarin ligt de waarde van dit initiatief? Voor welk probleem is De Correspondent een oplossing?