Schepen aan de Horizon, aflevering 2 #sadh

Zomerdiscussie-podcast met actuele en toekomstige maatschappelijke thema’s.
Zelfverwezenlijking, de piramide van Maslov, ontspecialisatie, jongeren van nu in het onderwijs, en straks op de arbeidsmarkt.