Schepen aan de Horizon, aflevering 4 (slot) #sadh

Zomerdiscussie-podcast met actuele en toekomstige maatschappelijke thema’s.
DIY, bottom-up, particulier en lokaal. Weg met de consument, de rol van technologie en tot slot een samenvatting van het voorafgaande.