De Social Enterprise verlegt alle grenzen

Ik schreef een essay over de verdwijnende en verschuivende grenzen van bedrijven en organisaties. De inleiding gaat als volgt:

Er bestaan veel verschillende beelden en definities van wat een ‘social enterprise’ nu eigenlijk is. In dit artikel betogen we dat een essentieel kenmerk, misschien wel haar belangrijkste kenmerk, is dat de social enterprise geen harde binnen- of buitengrenzen kent. Hierdoor is ze beter dan de traditionele organisatie toegerust voor de dynamiek van de kennis- en netwerkeconomie. Kort gezegd: je moet je grenzen wel verleggen, omdat er in de buitenwereld allerlei grenzen aan het verdwijnen zijn.

Lees het hele essay op Social Enterprise Bootcamp.nl