Hoe snel gaan die veranderingen eigenlijk?

Deze week begon met een avond over de ontwikkelingen in de wereld van de televisie en de journalistiek (SMC050) en eindigde met een Bitcoin Congres. Twee momenten waarop vanuit verschillende perspectieven werd gekeken naar de veranderingen in het speelveld van nieuws, entertainment en geld. Op beide event was heel veel te leren, werd heel veel kennis gedeeld, werden vaak ook voorbeelden gegeven van de adoptie van veranderingen door bedrijven en/of consumenten. En op beide evenementen hing ook een beetje een licht teleurgesteld gevoel in de lucht: zijn we nog maar daar? Waarom gaat het niet sneller? Dat kan toch makkelijk? De verklaring is dat onze geest is geneigd om snel te extrapoleren en te denken dat na het vierde positieve bericht er vast ook nog een vijfde, zesde en tiende komt. Evenzo met negatieve berichtgeving. Hoe meer aandacht er dus voor opkomende technologieën als Streaming en Bitcoin komt, hoe meer jouw gevoel denkt dat ‘het er al wel zal zijn’. Niet dus. Gelukkig is er een manier om die rare paradox te leren hanteren: de Hype Cycle.

De Hype Cycle van Gartner – waarom het niet zo snel gaat als je denkt of zou willen

De Hype Cycle is een uitvinding van adviesbureau Gartner. Met de grafiek brengen ze in beeld hoe de zichtbaarheid van nieuwe technologie door de tijd heen verloopt.

Het model van de Hype Cycle, zoals ontwikkeld door Gartner

Het model van de Hype Cycle, zoals ontwikkeld door Gartner

  1. In het begin is er alleen maar het ontstaan van de technologische mogelijkheid. Voor Bitcoin was dit het moment dat de eerste code geschreven werd om de ideeën uit de  White Paper van Satoshi Nakamoto om te zetten in werkelijkheid.
  2. In tweede instantie ontstaat er dan (media-)aandacht voor de uitvinding. De bedenker doet zijn best om het onder de aandacht te krijgen, anderen worden enthousiast en delen het met hun netwerken, en nog weer later komen er nieuwsberichten in kanalen die het grote publiek bereiken. Zonder uitzondering bereikt al die aandacht op een gegeven moment een piek, waarop de verwachtingen ten aanzien van wat de uitvinding allemaal mogelijk maakt tot het maximale zijn opgeblazen.
  3. En dan komt de periode waarin je steeds minder over de uitvinding en de toepassingen ervan leest. Soms is er ook specifiek negatief nieuws: dingen die mis gaan. Verwachtingen die niet waargemaakt worden. En ongeacht hoe hard er nog gewerkt wordt aan de uitvinding, ander nieuws krijgt de overhand en de wereld hoort er steeds minder over. Sommige technologieën sterven hier. Anderen blijven zich, buiten het zicht van de massa, verder ontwikkelen.
  4. Die technologieën die niet dood zijn gegaan in de vorige stap, zijn ondertussen ver doorontwikkeld. Ze zijn gepokt en gemazeld geraakt, de kinderziektes zijn eruit en zij die erin blijven geloven worden steeds handiger in het realiseren van het potentieel. In deze fase wordt de meest waardevolle toepassing eindelijk zichtbaar.
  5. De laatste fase is die waarin het grotere publiek de technologie (alsnog) op pakt, de technologie wordt een normaal iets om te gebruiken, het wordt een vanzelfsprekendheid.

(Formeel zal er nog een échte laatste fase achteraan komen, die waarin de technologie zijn tijd gehad heeft, en steeds minder gebruikt zal gaan worden, maar dat is natuurlijk niet leuk om in de grafiek te laten zien). Meer details over de Gartner Hype Cycle vind je hier. In detail ziet het er dan zo uit, begin je het al te herkennen?

De Hype Cycle, ingevuld met alle typische gebeurtenissen die er bij de opkomst van een nieuwe technologie voorkomen

De Hype Cycle, ingevuld met alle typische gebeurtenissen die er bij de opkomst van een nieuwe technologie voorkomen

Ont-hype jezelf met behulp van de Hype Cycle

Het mag dan zo zijn dat nieuwe technologie tegenwoordig steeds sneller geaccepteerd wordt dan vroeger het geval was, maar deze Hype Cycle is nog steeds een wet van Meden en Perzen. Steeds weer extrapoleert onze geest de verwachtingen rondom nieuwe technologie te ver door, alsof het lineair is. Zo. Gaat. Het. Elke. Keer. Dus doe jezelf en jouw klanten een plezier, probeer al die fantastische nieuwe technologieën eens op de Hype Cycle in te tekenen, en kijk eens welke weg ze nog te gaan hebben. En luister naar wat Jim Stolze er over te zeggen heeft: