Eerste kennismaking met smart contracts is… confronterend #theDAO

Het altijd makkelijk om achteraf “ziejewel” te zeggen, maar gisteren was het erg moeilijk om de spectaculaire ontwikkelingen rondom The DAO te bekijken zonder meteen het betweterige vingertje op te heffen. Laten we eens kijken wat er van te leren valt.

Groeien gaat met vallen en opstaan

Wie van ons kon direct na geboorte al wandelen? Wie had er al een volgroeide set tanden? Wie kon binnen drie maanden spreken en schrijven?

Niemand.

Welke software kwam volledig perfect op de markt? Niet voor niets is in de wereld van software-ontwikkeling het heel gebruikelijk om met beta-versies uit te komen, te testen, voortdurend door te ontwikkelen en bugs te fixen. Naarmate software-systemen complexer worden, neemt de moeite toe waarmee je die systemen naar behoren laat functioneren. Bij Bitcoin leverde dat vorig jaar een significante discussie op rondom het vergroten van de hoeveelheid transacties die het netwerk per seconde kon verwerken (het ‘Block-size debat’). Bij Ethereum wordt er op eenzelfde manier uitputtend nagedacht, uitgeprobeerd, getest en ge-optimaliseerd voordat er nieuwe code ter gebruik wordt aangeboden.

Bitcoin is nog maar zeven jaar oud. Ethereum is nog niet eens een vol jaar actief in deze vorm. En hoewel internet-jaren soms wel eens honden-jaren lijken te zijn, geld voor beide systemen dat ze nog erg jong zijn. En dat er dus dingen mis kunnen gaan.

Het basisprotocol bleef overeind

The DAO maakte een hachelijk avontuur mee, maar er was geen fout in het Ethereum-netwerk. De code van The DAO bleek mogelijkheden te bieden voor een soort gebruik dat door de meeste mensen als misbruik werd gezien (daarover later meer). In de wereld van Bitcoin maakten we iets dergelijks mee met het fiasco rondom Mt. Gox. Ook daar was het niet Bitcoin, maar de code (en de ondoorzichtigheid daarvan) van Mt. Gox waar het mis ging. Een tweede laag bovenop het onderliggende systeem, dus.

De code is de wet, toch?

Wellicht het meest uitdagende aan de gebeurtenissen van gisteren is dat de code van The DAO het mogelijk maakte dat iemand alle fondsen uit subDAO’s kon trekken. Het was geen hack, het was geen onderhandse afspraak tussen mensen onderling, het was het benutten van code die gewoon beschikbaar was (en waar ook al voor gewaarschuwd was).

Afgaande op alle promotie die bij de introductie van The DAO werd gebezigd, is het juist die code die je moet vertrouwen, en die de regels zet. Niet ons traditionele juridische systeem. De code is de wet.

Dat zou betekenen dat de persoon die zo’n 3,5 miljoen DAO-tokens wist weg te sluizen naar zijn eigen subDAO, er gewoon recht op heeft. Hij heeft tenslotte niets oneerlijks gedaan, maar gewoon de beschikbare code gebruikt.

Hoe de-centraal wil je zijn?

Vitalik Buterin was er gisteren vlot bij om in een blogpost een oplossing voor te stellen. Een oplossing die een soft-fork zou bevatten waarmee het wegtrekken van fondsen onmogelijk zou worden. En later een hard-fork, die ervoor zou zorgen dat de weggetrokken tokens niet meer uitgegeven zouden kunnen worden, maar alleen teruggevorderd door hun oorspronkelijke eigenaren. Daarmee rijst de vraag hoe gedecentraliseerd Ethereum dan nog is, wanneer er zo centraal ingegrepen kan worden. En of dat dan niet een precedent schept voor een volgend moment waarop iemand vindt dat zijn Ether onterecht uit zijn wallet verdwijnen.

Skin in the game: van vallen leer je opstaan

Het zal interessant zijn om de komende weken te zien hoe de Ethereum-community met deze leerervaring om zal gaan. Centraal ingrijpen creëert een Moral Hazard (net als het ingrijpen van een overheid bij een bank die too-big-too-fail is: waarom zal die bank zich dan voorzichtiger gaan gedragen?).

Het is zeker niet terecht om op basis van deze gebeurtenis Ethereum, D.A.O.’s in het algemeen of zelfs smart contracts maar in de ban te doen. Het is jonge technologie, waar nog veel aan te ontwikkelen is.

Wanneer de community rondom Ethereum en The DAO oprecht eigenaarschap vertoont en zich deze les toe-eigent door het verlies te nemen, is de kans op waardevolle doorontwikkeling het grootst.