markt

Foto: Bill Strain via Flickr

Hoe de blockchain de vrije markt kan redden

Markt en overheid worden vaak tegenover elkaar gezet, waarbij een werkelijk vrije markt dan gepaard gaat met een zo klein en passief mogelijke overheid. Regulering geeft dan minder marktwerking, en deregulering geeft meer marktwerking. In werkelijkheid ligt de zaak een stuk genuanceerder. Onder meer door het bestaan van schaalvoordelen leidt marktwerking vaak tot concentratie en […]

De blockchain als monopolie-breker

Er wordt veel geschreven over wat “de blockchain” wel en niet vermag (ook ik doe daar aan mee) en dat zal nog wel even zo blijven, want de technologie is nog volop in ontwikkeling. Die ontwikkeling gaat, zoals het hoort bij dit onderwerp, volkomen gedistribueerd en ongecoördineerd. Voor Ethereum, bijvoorbeeld, worden door allerlei teams allerlei […]

De grens tussen markt en overheid - Thesis One

Veranderende grenzen: de grens tussen markt en overheid

De laatste honderd jaar hebben we twee manieren om wensen en behoeften van burgers op te lossen: de markt en de overheid. Daarin loopt nu iets spaak. De overheid heeft niet genoeg geld om te doen wat we van haar verlangen. Maar als ze meer belastinggeld ophaalt, dan kan de markt zijn deel van het […]