overheid

Foto: Bill Strain via Flickr

Hoe de blockchain de vrije markt kan redden

Markt en overheid worden vaak tegenover elkaar gezet, waarbij een werkelijk vrije markt dan gepaard gaat met een zo klein en passief mogelijke overheid. Regulering geeft dan minder marktwerking, en deregulering geeft meer marktwerking. In werkelijkheid ligt de zaak een stuk genuanceerder. Onder meer door het bestaan van schaalvoordelen leidt marktwerking vaak tot concentratie en […]

De grens tussen markt en overheid - Thesis One

Veranderende grenzen: de grens tussen markt en overheid

De laatste honderd jaar hebben we twee manieren om wensen en behoeften van burgers op te lossen: de markt en de overheid. Daarin loopt nu iets spaak. De overheid heeft niet genoeg geld om te doen wat we van haar verlangen. Maar als ze meer belastinggeld ophaalt, dan kan de markt zijn deel van het […]