Social Enterprise Bootcamp

Consumers go home!

De Social Enterprise verlegt alle grenzen

Ik schreef een essay over de verdwijnende en verschuivende grenzen van bedrijven en organisaties. De inleiding gaat als volgt: Er bestaan veel verschillende beelden en definities van wat een ‘social enterprise’ nu eigenlijk is. In dit artikel betogen we dat een essentieel kenmerk, misschien wel haar belangrijkste kenmerk, is dat de social enterprise geen harde […]

De Creatieve Economie

Op SocialEnterpriseBootcamp.nl schrijft Annedien Hoen over de Creatieve Economie: Ik weet niet of de economie ooit niet creatief was. Het lijkt mij dat de wereld van geld en waarde altijd al draaide op het scheppend vermogen van mensen. Maar nadenkend over wat dit dan voor vermogen is en of iedereen het kan (of zou moeten […]

De haperende logica van ‘groot’

Ronald schreef een essay over het einde van grote bedrijven. De inleiding gaat als volgt: Grote bedrijven zijn op heel veel plekken hun bestaansrecht aan het verliezen. De schaalvoordelen, die omvangrijk zijn in industriële, op fossiele energie gebaseerde productieprocessen, zijn in een kennis- en netwerkeconomie veel minder van belang. Nu er steeds meer voorbeelden zijn […]